Paus Adrianus VI, Van Enckenvoirt, Van Lamsweerde, Hesselt van Dinter

Paus Adrianus VI, Van Enckenvoirt, Van Lamsweerde, Hesselt van Dinter

Vijf eeuwen geleden werd de in Utrecht geboren Adriaan Florisz (1459 – 1523) tot paus verkozen als Adrianus VI. Hij was een gematigd persoon, wat echter niet paste bij de heersende cultuur destijds van de Heilige Stoel. Alhoewel de Kerk hervormingen juist goed kon gebruiken, kwam er van zijn plannen daartoe nauwelijks iets terecht door diens vroege overlijden reeds een jaar later. Als jongeling kreeg Adriaan onderwijs in de geest van de Moderne Devotie. Hij ging nadien in Leuven theologie studeren. Weer later werd hij er rector van de Leuvense universiteit. Een beslissend moment was het toen Adriaan in 1507

Nederlandse adel in Indië

In Nederland bevinden zich thans ongeveer 280 geslachten die tot de adel van het koninkrijk  behoren. Daarvan hadden er 139 een band met Nederlands-Indië, vooral omdat een tak van de familie er in de afgelopen twee eeuwen geruime tijd was gevestigd, of in ieder geval een aantal familieleden. Bij 28 geslachten was die band opvallend intensief. Hun namen staan op de lijst extra donker weergegeven. Daarentegen gaat het bij de geslachten De Beijer, Creutz, Hamer, De Mauregnault, Mock, Van Pelser, Van Rendorp steeds om slechts één persoon in Indië. Hij was echter voorouder van de thans bloeiende familie. Van Cammingha

Het edele ros

De laatste tijd is er veel belangstelling voor het paard in de kunst. Na de tentoonstelling over het steppepaard (Allard Pierson Museum), over de schilder van krijgspaarden Hermanus Koekkoek (1869-1929; Koekkoek Haus te Kleef ) valt er dit jaar het werk door George Stubbs (1747- 1806; Mauritshuis) te zien. De laatste kunstenaar brengt vooral de schoonheid en de gratie van het dier tot uitdrukking. De waardering voor het paard bestaat al sinds mensenheugenis. Men heeft bewondering voor de snelheid, de kracht, de intelligentie, het karakter, het dienstbare en het betrouwbare. Evenals bij een mens heeft het paard een hoofd en

Dertigjarige Oorlog (1618 – 1648), militairen en ‘Nederland’

Dertigjarige Oorlog (1618 – 1648), militairen en ‘Nederland’

Vier eeuwen geleden brak de Dertigjarige Oorlog uit, een strijd om de hegemonie in Europa. In Bohemen (Tsjechië) voelden protestantse edelen zich in hun positie bedreigd. Want de Habsburgse keizer miskende gedeeltelijk hun privileges. Die zag het katholicisme namelijk als een geschikt bindmiddel voor het rijk. Daarom besloten enkele ‘rebellen’ tijdens een bijeenkomst op de Praagse burcht in 1618, om twee keizerlijke gouverneurs en een secretaris vanaf de tweede verdieping uit het raam te duwen. Deze zogenaamde Defenestratie had als doel te provoceren en vormde het signaal tot de oorlog. 1)Het drietal overleefde onbedoeld de val van 17 m hoogte,

Duitsland en Oostenrijk, 1918-1919

Eerste Deel Als gevolg van de Novemberrevolutie in 1918 hielden de monarchieën op te bestaan bij zowel het Duitse keizerrijk als bij de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Keizer Wilhelm II kreeg asiel in Nederland. En Duitsland werd de Republiek van Weimar, omdat in 1919 te Weimar de nieuwe grondwet van kracht ging. De gewezen keizer van Oostenrijk, Karel (= 1922), bleef aanvankelijk met het gezin nog in zijn land wonen, maar ging later alsnog in ballingschap. Ook Oostenrijk kreeg als republiek honderd jaar geleden een grondwet. Minder bekend is het dat Finland in het jaar 1918 juist op weg was, om een

Luther, deel 3

Luther, deel 3

Het derde deel met het thema Maarten Luther (1517/ 2017) kent gedeeltelijk een andere opzet dan de beide voorgaande keren. Dit met de be­doeling, om op die manier meer variatie te ver­krijgen in de artikelen. Er wordt begonnen met een bijdrage over de familie Von Maltzahn, ge­volgd door een stukje over Von dem Borne. Nu is eerstgenoemde familie bijzonder uitgebreid. De auteur hierover, Dietz von Maltzahn, heeft zich in zijn bijdrage expres tot het hoofdthema beperkt. Maar het heeft zijn instemming, dat er alsnog verwijzingen bij internet aan werden toegevoegd.1)Informatief is de Duitse Wikipedia met als trefwoord 1. Maltzahn; 2.

Van Amsberg

Van Amsberg

In 1966 trouwde Klaus von Amsberg (1926 – 2002) onder de veranderde naam ‘Claus van Amsberg’ met prinses Beatrix, de latere koningin. Bij die gelegenheid werd hij prins der Nederlanden. De von Amsbergs waren toen zeker 70 jaar van adel, volgens de gangbare opvatting. De Mecklenburgse adelsverlening dateert uit 1891 en het erbij behorende familiewapen werd in 1896 vastgesteld. De verheffing gold voor Gabriel von Amsberg (Wismar 1822 – Schwerin 1899), generaal-majoor in Mecklenburgse dienst. En die gold meteen ook voor zijn kinderen en de recent geboren kleinzoon Klaus (1890 – 1953), de toekomstige vader van prins Claus. In Nederland

Rijk in Groningen – Borgen en Stadspaleizen, 1600 – 1800

Rijk in Groningen – Borgen en Stadspaleizen, 1600 – 1800

tentoonstelling 27 mei 2017 t/m 12 november 2017 In het Groninger Museum is een tentoonstelling te bezichtigen over kunstvoorwerpen die afkomstig zijn uit de vele borgen, die de provincie Groningen vroeger telde en uit enkele herenhuizen. Tevens zijn er vier van dergelijke kastelen bij de expositie betrokken, die niet meer worden bewoond en thans als museum fungeren. Daarbij gaat het om de enigszins sober uitgevoerde, maar oude, Menkemaborg. (Bekendste familienaam eraan verbonden: Alberda). Voorzien van meer ornamenten, en daarom sierlijker, is de Fraeylemaborg (Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren). De andere twee zijn: de borgen Verhildersum (Tjarda van

Sproke

Sproke

van den Graeff van Polsbroek in het Bosch van Drakestein De Graeff van Polsbroek gekleed in zijn Pels Rijcken gekocht bij den Huydecoper van Zeyst bestijgt met zijn gevolg de Koets Loyenga, bespannen met de Vos van Steenwijk en de Bruin Kops. Hij gaat zich begeven langs de Steengracht voor een Trip in het gevaarlijke Bosch van Drakestein. Aan den zoom van ’t Woudt speelt het kind van Roodenbeke met de Jonge van Ellemeet en de Jonge van der Hale. Het vraagt om een aalmoes. De Graeff werpt het een Schimmelpenninck toe, geslagen door den Munter van Sleeburg. „Oh graaf”

Utrecht (vorst-bisdom, provincie) en enkele oude geslachten

Utrecht (vorst-bisdom, provincie) en enkele oude geslachten

Een achternaam die men duidelijk in de provincie Utrecht kan situeren, is Taets van Amerongen tot Woudenberg. Het gaat om een oorspronkelijk middeleeuwse familie. Een ander bekend geslacht is van Hardenbroek van Ammerstol. Dit is zelfs iets ouder dan Taets van Amerongen en het is ongeveer uit dezelfde regio in het oosten van genoemde provincie afkomstig. Utrecht was in de Middeleeuwen een vorst-bisdom en behoorde tot de kerkprovincie Keulen. Hiertoe behoorden onder andere ook het prins-bisdom Luik en het vorst-bisdom Münster. In 1528 raakte de bisschop van Utrecht zijn wereldlijke macht kwijt aan keizer Karel V. In tegenstelling daarmee bleven