Adelsdiploma’s bij het Oostenrijkse Staatsarchief tot 1806 voor “Nederlanders”

Adelsdiploma’s bij het Oostenrijkse Staatsarchief tot 1806 voor “Nederlanders”

Op internet is een groot overzicht te vinden van personen die in het ancien regime een adelsdiploma hebben gekregen van de keizer van het Rooms-Duitse Rijk. Reeds eerder was dit bestand door Karl von Frank bewerkt en als een serie gepubliceerd met als titel “Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806…” (1967-1974). Van de diploma’s maakte men vroeger steeds een tweede voor de eigen administratie. Een enorm groot aantal van deze kopiediploma’s is bewaard gebleven en bevindt zich in Wenen. Op internet worden deze aktes zeer beknopt beschreven. Tevens kan men er het wapen

Van Pallandt – Diploma van Baron uit de 17-18e eeuw

Van Pallandt – Diploma van Baron uit de 17-18e eeuw

Van Pallandt De mannelijke leden van de adellijke familie Van Pallandt kregen bij keizerlijk diploma uit 1675 de erfelijke titel van baron toegekend. Tot hen behoorde Adolf van Pallandt. Hij was brigade-generaal tijdens de Spaanse Successieoorlog en overleed te Ath in 1706. In het jaar 1685 trouwde hij met Agnes van Pallandt, dochter van zijn volle neef Adriaan baron (1675) van Pallandt, heer van Keppel en Voorst. Laatstgenoemde goederen waren reeds enkele generaties in de familie. Kasteel Keppel te Hummelo was het belangrijkste bezit van de Gelderse Van Pallandts en eeuwenlang bleef dit het geval. In de provincie Gelderland kon

Nederlandse adel in Indië

In Nederland bevinden zich thans ongeveer 280 geslachten die tot de adel van het koninkrijk  behoren. Daarvan hadden er 139 een band met Nederlands-Indië, vooral omdat een tak van de familie er in de afgelopen twee eeuwen geruime tijd was gevestigd, of in ieder geval een aantal familieleden. Bij 28 geslachten was die band opvallend intensief. Hun namen staan op de lijst extra donker weergegeven. Daarentegen gaat het bij de geslachten De Beijer, Creutz, Hamer, De Mauregnault, Mock, Van Pelser, Van Rendorp steeds om slechts één persoon in Indië. Hij was echter voorouder van de thans bloeiende familie. Van Cammingha

Luther, deel 3

Luther, deel 3

Het derde deel met het thema Maarten Luther (1517/ 2017) kent gedeeltelijk een andere opzet dan de beide voorgaande keren. Dit met de be­doeling, om op die manier meer variatie te ver­krijgen in de artikelen. Er wordt begonnen met een bijdrage over de familie Von Maltzahn, ge­volgd door een stukje over Von dem Borne. Nu is eerstgenoemde familie bijzonder uitgebreid. De auteur hierover heeft zich in zijn bijdrage expres tot het hoofdthema beperkt. Maar het heeft zijn instemming, dat er alsnog verwijzingen bij internet aan werden toegevoegd.1 Het geslacht Von dem Borne heeft een eigen site, zoals nog zal blijken.

Van Amsberg

Van Amsberg

In 1966 trouwde Klaus von Amsberg (1926 – 2002) onder de veranderde naam ‘Claus van Amsberg’ met prinses Beatrix, de latere koningin. Bij die gelegenheid werd hij prins der Nederlanden. De von Amsbergs waren toen zeker 70 jaar van adel, volgens de gangbare opvatting. De Mecklenburgse adelsverlening dateert uit 1891 en het erbij behorende familiewapen werd in 1896 vastgesteld. De verheffing gold voor Gabriel von Amsberg (Wismar 1822 – Schwerin 1899), generaal-majoor in Mecklenburgse dienst. En die gold meteen ook voor zijn kinderen en de recent geboren kleinzoon Klaus (1890 – 1953), de toekomstige vader van prins Claus. In Nederland

Utrecht (vorst-bisdom, provincie) en enkele oude geslachten

Utrecht (vorst-bisdom, provincie) en enkele oude geslachten

Een achternaam die men duidelijk in de provincie Utrecht kan situeren, is Taets van Amerongen tot Woudenberg. Het gaat om een oorspronkelijk middeleeuwse familie. Een ander bekend geslacht is van Hardenbroek van Ammerstol. Dit is zelfs iets ouder dan Taets van Amerongen en het is ongeveer uit dezelfde regio in het oosten van genoemde provincie afkomstig. Utrecht was in de Middeleeuwen een vorst-bisdom en behoorde tot de kerkprovincie Keulen. Hiertoe behoorden onder andere ook het prins-bisdom Luik en het vorst-bisdom Münster. In 1528 raakte de bisschop van Utrecht zijn wereldlijke macht kwijt aan keizer Karel V. In tegenstelling daarmee bleven

Rotterdamse families

Rotterdamse families

De Nederlandse adel telde ooit negen geslachten, waarvan de voorouders tijdens de Republiek (1579 – 1795) tot de regenten van Rotterdam behoorden. Bij vier ervan, die trouwens nog in Nederland gevestigd zijn, heeft er steeds iemand een titel bij recht van eerstgeboorte of promigenituur. Het gaat om de families Gevers (baron primogenituur), Groeninx van Zoelen (baron prim.), van Hogendorp (graaf prim.) en van Zuylen van Nijevelt (graaf prim.) Daarnaast is jonkheer Prins van Westdorpe in België woonachtig (namelijk Philippe, *1973). Uitgestorven zijn bij de adel: van der Hoeven, van der Staal, van Teylingen en Verstolk. Verder is Wittert van Hoogland

Spaanse adel in relatie tot Nederland

Spaanse adel in relatie tot Nederland

De Huizen Alva en de Mendoza Over Spaanse adel wordt er in de Nederlandse media niet bericht. Tenzij het om het Huis Alva gaat (of ‘van Alva’. Spaans: de Alba/ de Alba de Tormes). De hertogen van Alva zijn bekend vanwege hun grote aantal landerijen en bezittingen door heel Spanje. De vele titels levert de hertog een plaats op in het Guinness Book of Records. Anders dan bij ons kan iemand er namelijk meerdere adellijke titels hebben. Als een privilege, dat nog enig belang heeft, mag de hertog te paard de kathedraal van Sevilla binnenrijden. De chef van het Huis

De Bieberstein, Rogalla en Zawadsky

De Bieberstein, Rogalla en Zawadsky

Het grootste standbeeld ter wereld van Christus, als koning, staat sinds kort in de Westpoolse plaats Swiebodzin. Initiatiefnemer hiertoe is Sylwester Zawadzki. Men hoort wel eens beweren, dat het bij Poolse namen die op –ski eindigen om adel gaat. Maar dit is lang niet altijd het geval. Tot de Nederlandse adel behoorden echter wel de baronnen de Bieberstein Rogalla Zawadsky (uitgestorven in 1947). De familie is in het Nederland’s Adelsboek opgenomen onder de Bieberstein. Want lange tijd werd ten onrechte verondersteld, dat Zawadsky op grond van een vergelijkbaar wapen een jongere tak van von Bieberstein zou zijn (wapen: een hoorn –

Bos gerelateerde namen

Bos gerelateerde namen

Van den Bosch e.a. In Nederland zijn er tienduizenden personen met de achternaam Bos, van den Bosch, ten Bosch en varianten. Het woord ‘bos’ betekende oorspronkelijk struik, struikgewas, maar komt ook voor in: haarbos en een bos rozen. Sinds de taalhervorming van 1934 eindigen woorden als ‘mens’ en ‘bos’ niet meer op -ch. Aanvankelijk kende men alleen de vorm ‘de’ bos. Het onzijdige ‘het’ bos is van latere tijd. In het vroegere Hoogduits bestonden de vormen busch en bosch naast elkaar, waardoor er nadien beide hieraan ontleende familienamen voorkomen. Zo begon het bekende wereldconcern Bosch als een Zuidduiste firma. De