Bos gerelateerde namen

Bos gerelateerde namen

Van den Bosch e.a. In Nederland zijn er tienduizenden personen met de achternaam Bos, van den Bosch, ten Bosch en varianten. Het woord ‘bos’ betekende oorspronkelijk struik, struikgewas, maar komt ook voor in: haarbos en een bos rozen. Sinds de

‘Franse’ namen

‘Franse’ namen

In deze bijdrage worden families uit het Franse taalgebied belicht, die tot de Nederlandse adel zijn gaan behoren en voornamelijk nog in Nederland voortleven. Banden tussen onze streken en de Romaanse gebieden, zijn er sinds mensenheugenis. Het tweede Huis van

Delftse families

Delftse families

Aankondiging Veel Nederlandse adelsverheffingen blijken ten goede te zijn gekomen aan afstammelingen van vroegere regentenfamilies. Bij een aanzienlijk daarvan gaat het om Amsterdamse geslachten, waarvan er thans nog ruim twintig voortbloeien. Maar een andere Hollandse stad doet het in dit

Latijnse namen

Latijnse namen

Mollerus, Stratenus, Leyssius, Quintus Er zijn bij de Nederlandse adel drie geslachten met een familienaam, die in de 17e eeuw werd ‘gelatiniseerd’. Het betreft steeds gecreëerde adel met verheffingen in de periode 1815-1850. Twee daarvan, Mollerus en Stratenus, zijn Baron

Grafelijke families

Grafelijke families-kwartieren Willem Graaf van Hogendorp

Na de definitieve nederlaag van keizer Napoleon bij Waterloo werd Willem I (1772-1843) drie maanden later, en wel op 21 september 1815, als koning van de Verenigde Nederlanden ingehuldigd. Hij had eerder reeds bestuurlijke ervaring opgedaan als regerende prins van

Chevalier, Baron, Comte de l’Empire

Lodewijk Napoleon

Sinds 2006 worden geregeld gebeurtenissen herdacht die herinneren aan koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en aan het Franse keizerrijk onder keizer Napoleon, waar Nederland deel van uit maakte (1810-1813). Zo werd de expositie ‘Voor Napoleon’ in het Legermuseum te Delft in