Latijnse namen

Latijnse namen

Mollerus, Stratenus, Leyssius, Quintus Er zijn bij de Nederlandse adel drie geslachten met een familienaam, die in de 17e eeuw werd ‘gelatiniseerd’. Het betreft steeds gecreëerde adel met verheffingen in de periode 1815-1850. Twee daarvan, Mollerus en Stratenus, zijn Baron bij recht van eerstgeboorte. Het andere is Leyssius. Verder is er nog de familie Quintus aan toe te voegen. Alleen gaat het daarbij in feite om een Romeinse voornaam -Quintijn, afgeleid van Quintus (‘de vijfde’)- die vervolgens een geslachtsnaam is geworden. Meerdere leden van de familie Quintus zijn geadeld, maar voor de toekomst heeft vooral de verheffing uit 1838 nog

Grafelijke families

Grafelijke families

Na de definitieve nederlaag van keizer Napoleon bij Waterloo werd Willem I (1772-1843) drie maanden later, en wel op 21 september 1815, als koning van de Verenigde Nederlanden ingehuldigd. Hij had eerder reeds bestuurlijke ervaring opgedaan als regerende prins van Fulda en graaf van Dortmund (1802-1807; Nassau-Oranje-Fulda). Ter gelegenheid van deze heuglijke gebeurtenis en uit erkentelijkheid werden twee leden van het Voorlopig Bewind, die voor de terugkeer van de ‘erfprins’ hadden geijverd, verheven met de titel graaf bij eerstgeboorte, namelijk Gijsbert Karel van Hogendorp en Adam François van der Duijn. De militair Leopold van Limburg Stirum, die het drietal completeerde,

Chevalier, Baron, Comte de l’Empire

Chevalier, Baron, Comte de l’Empire

Sinds 2006 worden geregeld gebeurtenissen herdacht die herinneren aan koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en aan het Franse keizerrijk onder keizer Napoleon, waar Nederland deel van uit maakte (1810-1813). Zo werd de expositie ‘Voor Napoleon’ in het Legermuseum te Delft in 2006 geopend door prins Charles Napoleon Bonaparte, geboren 1950. Hij is overigens vader van Jean-Christophe, Caroline en Sophie. (Zeer veel groter is de keizerlijke familie verder niet. Charles heeft twee zusters en een ongehuwde broer Jérôme, geboren 1950. Zij stammen af van Jérôme, koning van Westfalen (1807-1813); de enige van de takken van keizer Napoleon en zijn broers, die nog