Een wapen voor Máxima

Een wapen voor Máxima

Het officiële wapenschild dat voor Máxima en haar dochters is vastgesteld door de Hoge Raad van Adel, valt bij nadere beschouwing op door een hoge mate aan verdoezeling van de historische feiten. In feite is het koninklijke kitsch, zo oordeelt

De neptitels van Amalia

De neptitels van Amalia

Met kunst- en vliegwerk behoudt het Huis van Oranje-Nassau de suggestie van een lange eerbiedwaardige stamboom. De familie Zorreguieta heeft daar ook een handje van. Daardoor zit kroonprinses Amalia nu opgescheept met titels en heraldiek die niets met de historische

Van lmhoff en de Rochuskapel

Van lmhoff en de Rochuskapel

Het Nederlandse geslacht Van lmhoff is maar een kleine tak aan de stamboom Von lmhof(f). “Ein f ist katholisch und zwei ff lutherisch”; zo werd ons voorge­houden toen ik ruim zestig jaar geleden voor het eerst de vijfjaarlijkse familiereünie in

Nederlandse adel in Indië

Nederlandse adel in Indië

In Nederland bevinden zich thans ongeveer 280 geslachten die tot de adel van het koninkrijk  behoren. Daarvan hadden er 139 een band met Nederlands-Indië, vooral omdat een tak van de familie er in de afgelopen twee eeuwen geruime tijd was