Duitsland en Oostenrijk, 1918-1919

Eerste Deel Als gevolg van de Novemberrevolutie in 1918 hielden de monarchieën op te bestaan bij zowel het Duitse keizerrijk als bij de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Keizer Wilhelm II kreeg asiel in Nederland. En Duitsland werd de Republiek van Weimar, omdat

Van Amsberg

Van Amsberg

In 1966 trouwde Klaus von Amsberg (1926 – 2002) onder de veranderde naam ‘Claus van Amsberg’ met prinses Beatrix, de latere koningin. Bij die gelegenheid werd hij prins der Nederlanden. De von Amsbergs waren toen zeker 70 jaar van adel,

Primogenituur

Primogenituur

Bij de Nederlandse adel hebben een vader en diens kinderen meestal dezelfde rang (titel / predikaat). Soms is er echter vroeger een titel bij recht van eerstgeboorte – ofwel bij primogenituur – verleend, zoals in België bij voorkeur nog gebeurt.

Grafelijke families

Grafelijke families-kwartieren Willem Graaf van Hogendorp

Na de definitieve nederlaag van keizer Napoleon bij Waterloo werd Willem I (1772-1843) drie maanden later, en wel op 21 september 1815, als koning van de Verenigde Nederlanden ingehuldigd. Hij had eerder reeds bestuurlijke ervaring opgedaan als regerende prins van

Chevalier, Baron, Comte de l’Empire

Lodewijk Napoleon

Sinds 2006 worden geregeld gebeurtenissen herdacht die herinneren aan koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en aan het Franse keizerrijk onder keizer Napoleon, waar Nederland deel van uit maakte (1810-1813). Zo werd de expositie ‘Voor Napoleon’ in het Legermuseum te Delft in