Duitsland en Oostenrijk, 1918-1919

Eerste Deel Als gevolg van de Novemberrevolutie in 1918 hielden de monarchieën op te bestaan bij zowel het Duitse keizerrijk als bij de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Keizer Wilhelm II kreeg asiel in Nederland. En Duitsland werd de Republiek van Weimar, omdat in 1919 te Weimar de nieuwe grondwet van kracht ging. De gewezen keizer van Oostenrijk, Karel (= 1922), bleef aanvankelijk met het gezin nog in zijn land wonen, maar ging later alsnog in ballingschap. Ook Oostenrijk kreeg als republiek honderd jaar geleden een grondwet. Minder bekend is het dat Finland in het jaar 1918 juist op weg was, om een

Van Amsberg

Van Amsberg

In 1966 trouwde Klaus von Amsberg (1926 – 2002) onder de veranderde naam ‘Claus van Amsberg’ met prinses Beatrix, de latere koningin. Bij die gelegenheid werd hij prins der Nederlanden. De von Amsbergs waren toen zeker 70 jaar van adel, volgens de gangbare opvatting. De Mecklenburgse adelsverlening dateert uit 1891 en het erbij behorende familiewapen werd in 1896 vastgesteld. De verheffing gold voor Gabriel von Amsberg (Wismar 1822 – Schwerin 1899), generaal-majoor in Mecklenburgse dienst. En die gold meteen ook voor zijn kinderen en de recent geboren kleinzoon Klaus (1890 – 1953), de toekomstige vader van prins Claus. In Nederland

Paltsgraaf, Hofpaltsgraaf, Rijngraaf

Paltsgraaf, Hofpaltsgraaf, Rijngraaf

De laatste markies van Bergen op Zoom was Karel Theodoor paltsgraaf van Sulzbach (1724-1799). In 1777 volgde hij als keurvorst van Beieren op, waardoor hij later vooral als Karel Theodoor van Beieren bekend is geworden. Terwijl het markiezaat van Bergen op Zoom hem al in 1728 was toegevallen, werd hij korte tijd later, in 1733 paltsgraaf. Wat is echter een paltsgraaf? Ook bij de familiegeschiedenis van Nederlandse geslachten als van Beijma thoe Kingma (van Beijma/ van Beyma) en Snouckaert van Schauburg treft men één of meer paltsgraven aan. Maar terwijl Karel Theodoor werkelijk regerend paltsgraaf was, ging het bij de

Primogenituur

Primogenituur

Bij de Nederlandse adel hebben een vader en diens kinderen meestal dezelfde rang (titel / predikaat). Soms is er echter vroeger een titel bij recht van eerstgeboorte – ofwel bij primogenituur – verleend, zoals in België bij voorkeur nog gebeurt. Iemand wordt dan geadeld (= jonkheer, op allen) en tevens verheven, vaak als baron. Deze titel vererft bij overlijden van de begunstigde alleen op de oudste zoon (voorheen jhr.), waarna het op dezelfde wijze weer aan zijn oudste zoon komt. Bij onstentenis hiervan gaat de titel van – in dit voorbeeld – baron naar de naaste (achter-) oom of neef.

Grafelijke families

Grafelijke families

Na de definitieve nederlaag van keizer Napoleon bij Waterloo werd Willem I (1772-1843) drie maanden later, en wel op 21 september 1815, als koning van de Verenigde Nederlanden ingehuldigd. Hij had eerder reeds bestuurlijke ervaring opgedaan als regerende prins van Fulda en graaf van Dortmund (1802-1807; Nassau-Oranje-Fulda). Ter gelegenheid van deze heuglijke gebeurtenis en uit erkentelijkheid werden twee leden van het Voorlopig Bewind, die voor de terugkeer van de ‘erfprins’ hadden geijverd, verheven met de titel graaf bij eerstgeboorte, namelijk Gijsbert Karel van Hogendorp en Adam François van der Duijn. De militair Leopold van Limburg Stirum, die het drietal completeerde,

Chevalier, Baron, Comte de l’Empire

Chevalier, Baron, Comte de l’Empire

Sinds 2006 worden geregeld gebeurtenissen herdacht die herinneren aan koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en aan het Franse keizerrijk onder keizer Napoleon, waar Nederland deel van uit maakte (1810-1813). Zo werd de expositie ‘Voor Napoleon’ in het Legermuseum te Delft in 2006 geopend door prins Charles Napoleon Bonaparte, geboren 1950. Hij is overigens vader van Jean-Christophe, Caroline en Sophie. (Zeer veel groter is de keizerlijke familie verder niet. Charles heeft twee zusters en een ongehuwde broer Jérôme, geboren 1950. Zij stammen af van Jérôme, koning van Westfalen (1807-1813); de enige van de takken van keizer Napoleon en zijn broers, die nog