De ándere Oranje-appels: Van Nassaus nogal vaak natuurlijke vaders

De ándere Oranje-appels: Van Nassaus nogal vaak natuurlijke vaders

Vreemd genoeg kunnen bastaardkinderen, koninklijk verwekt in vooral de 19e eeuw, niet in het Koninklijk Huisarchief hun afstamming bestuderen. Titus von Bönninghausen geeft alvast een voorlopige inventarisatie van het koninklijke buitenechtelijke kroost. Onlangs is er een begin gemaakt met het project “Vier Vorstinnen”. Daarin wordt studie gedaan naar de levensloop van de vier koninginnen die met de Nederlandse koningen uit de 19e eeuw waren getrouwd. Het zal resulteren in vier biografieën over deze vrouwen die in het jaar 2025 zullen verschijnen. Dit project is als een voortzetting te beschouwen van de publicaties over de drie Willems uit 2013, de biografieën

De edele Mout en Neushoorn Clara

De edele Mout en Neushoorn Clara

Bij het Amsterdamse Rijksmuseum is er een tentoonstelling gaande, gewijd aan Clara (1738 -1758), de Indische neushoorn die in de 18e eeuw een bezienswaardigheid werd. Als kalf van een maand oud was het in de geboortestreek geschonken aan de VOC-directeur van Bengalen, Jan Albert Sichterman (1692 – 1764). Hij woonde met zijn gezin op een buitenplaats waar Clara als huisdier werd gehouden. Het was tam en liep er door de woonkamer. Maar toen het groter werd ontstonden er toch problemen, omdat meubels en huisraad werden beschadigd. Daarom werd Clara overgedaan aan een Nederlandse schipper en VOC- kapitein Douwe Mout (1705

Adelsdiploma’s bij het Oostenrijkse Staatsarchief tot 1806 voor “Nederlanders”

Adelsdiploma’s bij het Oostenrijkse Staatsarchief tot 1806 voor “Nederlanders”

Op internet is een groot overzicht te vinden van personen die in het ancien regime een adelsdiploma hebben gekregen van de keizer van het Rooms-Duitse Rijk. Reeds eerder was dit bestand door Karl von Frank bewerkt en als een serie gepubliceerd met als titel “Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806…” (1967-1974). Van de diploma’s maakte men vroeger steeds een tweede voor de eigen administratie. Een enorm groot aantal van deze kopiediploma’s is bewaard gebleven en bevindt zich in Wenen. Op internet worden deze aktes zeer beknopt beschreven. Tevens kan men er het wapen

Van Pallandt – Diploma van Baron uit de 17-18e eeuw

Van Pallandt – Diploma van Baron uit de 17-18e eeuw

Van Pallandt De mannelijke leden van de adellijke familie Van Pallandt kregen bij keizerlijk diploma uit 1675 de erfelijke titel van baron toegekend. Tot hen behoorde Adolf van Pallandt. Hij was brigade-generaal tijdens de Spaanse Successieoorlog en overleed te Ath in 1706. In het jaar 1685 trouwde hij met Agnes van Pallandt, dochter van zijn volle neef Adriaan baron (1675) van Pallandt, heer van Keppel en Voorst. Laatstgenoemde goederen waren reeds enkele generaties in de familie. Kasteel Keppel te Hummelo was het belangrijkste bezit van de Gelderse Van Pallandts en eeuwenlang bleef dit het geval. In de provincie Gelderland kon

Paus Adrianus VI, Van Enckenvoirt, Van Lamsweerde, Hesselt van Dinter

Paus Adrianus VI, Van Enckenvoirt, Van Lamsweerde, Hesselt van Dinter

Vijf eeuwen geleden werd de in Utrecht geboren Adriaan Florisz (1459 – 1523) tot paus verkozen als Adrianus VI. Hij was een gematigd persoon, wat echter niet paste bij de heersende cultuur destijds van de Heilige Stoel. Alhoewel de Kerk hervormingen juist goed kon gebruiken, kwam er van zijn plannen daartoe nauwelijks iets terecht door diens vroege overlijden reeds een jaar later. Als jongeling kreeg Adriaan onderwijs in de geest van de Moderne Devotie. Hij ging nadien in Leuven theologie studeren. Weer later werd hij er rector van de Leuvense universiteit. Een beslissend moment was het toen Adriaan in 1507

Nederlandse adel in Indië

In Nederland bevinden zich thans ongeveer 280 geslachten die tot de adel van het koninkrijk  behoren. Daarvan hadden er 139 een band met Nederlands-Indië, vooral omdat een tak van de familie er in de afgelopen twee eeuwen geruime tijd was gevestigd, of in ieder geval een aantal familieleden. Bij 28 geslachten was die band opvallend intensief. Hun namen staan op de lijst extra donker weergegeven. Daarentegen gaat het bij de geslachten De Beijer, Creutz, Hamer, De Mauregnault, Mock, Van Pelser, Van Rendorp steeds om slechts één persoon in Indië. Hij was echter voorouder van de thans bloeiende familie. Van Cammingha

Het edele ros

Het edele ros

De laatste tijd is er veel belangstelling voor het paard in de kunst. Na de tentoonstelling over het steppepaard (Allard Pierson Museum), over de schilder van krijgspaarden Hermanus Koekkoek (1869-1929; Koekkoek Haus te Kleef ) valt er dit jaar het werk door George Stubbs (1747- 1806; Mauritshuis) te zien. De laatste kunstenaar brengt vooral de schoonheid en de gratie van het dier tot uitdrukking. De waardering voor het paard bestaat al sinds mensenheugenis. Men heeft bewondering voor de snelheid, de kracht, de intelligentie, het karakter, het dienstbare en het betrouwbare. Evenals bij een mens heeft het paard een hoofd en

Dertigjarige Oorlog (1618 – 1648), militairen en ‘Nederland’

Dertigjarige Oorlog (1618 – 1648), militairen en ‘Nederland’

Vier eeuwen geleden brak de Dertigjarige Oorlog uit, een strijd om de hegemonie in Europa. In Bohemen (Tsjechië) voelden protestantse edelen zich in hun positie bedreigd. Want de Habsburgse keizer miskende gedeeltelijk hun privileges. Die zag het katholicisme namelijk als een geschikt bindmiddel voor het rijk. Daarom besloten enkele ‘rebellen’ tijdens een bijeenkomst op de Praagse burcht in 1618, om twee keizerlijke gouverneurs en een secretaris vanaf de tweede verdieping uit het raam te duwen. Deze zogenaamde Defenestratie had als doel te provoceren en vormde het signaal tot de oorlog.1 In de Nederlanden was een vergelijkbare strijd reeds gaande met

Duitsland en Oostenrijk, 1918-1919

Eerste Deel Als gevolg van de Novemberrevolutie in 1918 hielden de monarchieën op te bestaan bij zowel het Duitse keizerrijk als bij de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Keizer Wilhelm II kreeg asiel in Nederland. En Duitsland werd de Republiek van Weimar, omdat in 1919 te Weimar de nieuwe grondwet van kracht ging. De gewezen keizer van Oostenrijk, Karel (= 1922), bleef aanvankelijk met het gezin nog in zijn land wonen, maar ging later alsnog in ballingschap. Ook Oostenrijk kreeg als republiek honderd jaar geleden een grondwet. Minder bekend is het dat Finland in het jaar 1918 juist op weg was, om een

Luther, deel 3

Luther, deel 3

Het derde deel met het thema Maarten Luther (1517/ 2017) kent gedeeltelijk een andere opzet dan de beide voorgaande keren. Dit met de be­doeling, om op die manier meer variatie te ver­krijgen in de artikelen. Er wordt begonnen met een bijdrage over de familie Von Maltzahn, ge­volgd door een stukje over Von dem Borne. Nu is eerstgenoemde familie bijzonder uitgebreid. De auteur hierover heeft zich in zijn bijdrage expres tot het hoofdthema beperkt. Maar het heeft zijn instemming, dat er alsnog verwijzingen bij internet aan werden toegevoegd.1 Het geslacht Von dem Borne heeft een eigen site, zoals nog zal blijken.