Voor vragen omtrent publicaties, lezingen of voor het indienen van artikelen kunt u zich wenden tot het secretariaat via info@oudeadel.nl. Daar wordt de nodige zorg gedragen voor het doen toekomen van Uw e-mail.

 

Over de auteurs:


Titus von Bönninghausen (1957) verzorgt de historische rubriek voor het blad Van Adel, de nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging. Hij publiceerde in 2000 een actueel overzicht van de adel in Nederland: ‘Ruim 290 Nederlandse adellijke geslachten‘ in De Nederlandsche Leeuw. Ter herdenking van het in 1806 ingestelde koninkrijk Holland schreef hij voor de Adelsvereniging: ‘Chevalier, baron, comte de l’empire‘. Een voordracht uit 2008, getiteld ‘Mislukt adelsbeleid‘, is op internet geplaatst.”

(De Nederlandsche Leeuw, juni 2015 nr. 2, p. 97)