Voor vragen omtrent publicaties en dergelijke kunt u zich wenden tot de websitebeheerder via info@oudeadel.nl. Daar wordt de nodige zorg gedragen voor het doen toekomen van Uw e-mail.

Over de auteur:


Titus von Bönninghausen verzorgt de historische rubriek voor het blad Van Adel, de nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging. Hij publiceerde in 2000 een actueel overzicht van de adel in Nederland: ‘Ruim 290 Nederlandse adellijke geslachten‘ in De Nederlandsche Leeuw. Ter herdenking van het in 1806 ingestelde koninkrijk Holland schreef hij voor de Adelsvereniging: ‘Chevalier, baron, comte de l’empire‘. Een voordracht uit 2008, getiteld ‘Mislukt adelsbeleid‘, is op internet geplaatst.”

(De Nederlandsche Leeuw, juni 2015 nr. 2, p. 97)


Publicatielijst

2017-heden

Recente publicaties inzichtelijk via het menu.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

  • ‘Bos’ gerelateerde namen, in: Van Adel, Nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging, 2011-II, p. 25-31. (inclusief ‘Bos’ gerelateerde namen (verbetering), p. 11 (2012-I)).
  • De Bieberstein Rogalla Zawadsky, in: Van Adel, Nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging, 2011-I, p. 21-24.

2010

  • Grafelijke families, in: Van Adel, Nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging, 2010-II, p. 20-23.
  • Primogenituur, in: Van Adel, Nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging, 2010-I, p. 18-20.

2008

2007

2006

2005

  • F.F. baron de Smeth van Alphen in samenwerking met A.P. Kruydenberg, E. Blankevoort en Jhr. T. von Bönninghausen tot Herinkhave, ‘Adel in Nederland: Niet meer zichtbaar, wel merkbaar. Resultaten van de enquete onder leden van de Nederlandse adel, november 2005’

2000