Voor vragen omtrent publicaties kunt u zich wenden tot info@oudeadel.nl. Daar wordt de nodige zorg gedragen voor het doen toekomen van Uw e-mail.

Over de auteur:


Titus von Bönninghausen verzorgt de historische rubriek voor het blad Van Adel, de nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging. Hij publiceerde in 2000 een actueel overzicht van de adel in Nederland: ‘Ruim 290 Nederlandse adellijke geslachten‘ in De Nederlandsche Leeuw. Ter herdenking van het in 1806 ingestelde koninkrijk Holland schreef hij voor de Adelsvereniging: ‘Chevalier, baron, comte de l’empire‘. Een voordracht uit 2008, getiteld ‘Mislukt adelsbeleid‘, is op internet geplaatst.”

(De Nederlandsche Leeuw, juni 2015 nr. 2, p. 97)