Er is een zeer verzorgde publicatie verschenen over Huis De Duckenburg te Hatert, gemeente Nijmegen. De veronderstelling, op grond van de naam, dat het ooit om een burcht van de hertog -in het Frans ‘le duc’- van Gelre ging, blijkt onjuist te zijn. Want in de 14e eeuw was de familie Van Duyckenborch al eigenaar. Wel zetelde nadien lange tijd het geslacht Van Boetbergen op het kasteel, dat het ambt van erfmaarschalk van het Overkwartier bezat en volgens onbevestigde bronnen een jongere tak van het Huis Gelre zou zijn.

Portret van Carel Valckenaer, 1637 - 1684
Portret van Carel Valckenaer, 1637 – 1684

Door huwelijk kwam het kasteel aan de Utrechtse, adellijke, familie Valckenaer, die eigenaar bleef tot 1687.Het werd verkocht aan mr. Willem van Schuylenburch, onder andere burgemeester van Den Haag (1681) en thesaurier-generaal van de Nassause Domeinraad. Hij liet het oude slot grotendeels afbreken. En waarschijnlijk was het onder diens zoon Adriaan (1674 – 1741), dat er een nieuw buitenhuis verrees. Dit gebouw gaf echter geen recht op toegang tot de Nijmeegse Ridderschap. De Duckenburg in zijn huidige vorm is een deel van het 18e eeuwse buiten. Eigenaren waren onder andere,

Snouckaert van Schauburg (1767 – 1798) en Rutgers van Rozenburg (1798 – 1823 en 1913 – 1930). Thans is er een restaurant in gevestigd.

Het boek is zeer rijk geïllustreerd en uitgegeven op zwaar papier. Aan de familie Valckenaer wordt extra aandacht besteed, mede als eigenaar van de De Blauwe Kamer, wat thans een natuurgebied is tussen Rhenen en Wageningen.

M Flokstra: Huize De Duckenburg in Nijmegen (2015), ISBN 978-90-9028302-9

De Duckenburg