De informatie op deze site is gebaseerd op de huidige interpretatie van geschiedkundige kennis. Nieuwe vondsten kunnen leiden tot aanpassing van de informatie. De inhoud van deze website is op zorgvuldige wijze samengesteld. Toch zijn de samenstellers in geen enkel geval aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie.