In het Limburgs Museum te Venlo is de tentoonstelling DRAKEN te zien, van 23 april tot 30 oktober 2016. De draak komt als fabelwezen wereldwijd in meerdere culturen voor, bij de Babyloniërs, de Grieken, de Azteken, de Chinezen en in het Christelijke Westen. In Europa is de draak het symbool van het kwaad geworden. In China is dit niet het geval, daar staat het voor alles dat ontzagwekkend is. Dit kan bijvoorbeeld een storm zijn, een grote bergketen, of een rivier. Die laatste vormt voor de bevolking gewoonlijk een weldaad, maar kan op zijn tijd ook bedreigend zijn en verwoestend.

Een bekende drakendoder bij de Grieken was de held Perseus. In de Bijbel staat aartsengel Michaël als zodanig bekend. Hij is schutspatroon van de adel, evenals Sint-Joris.

Logo Geldersch Landschap en Kasteelen

In het Noord-Limburgse Beesel wordt het draaksteken eens in de zeven jaar nagespeeld. De plaats Beesel ligt in het voormalige Overkwartier van Gelre. En volgens een sage dankt het hertogdom van Gelre zijn naam aan de draak die ‘Gelre, Gelre’ brulde en in het jaar 878 werd gedood door de beide zoons van Wichard, heer van Pont. Op die plaats verrees de burcht van Gelre. Dit is waar de huidige plaats Geldern (ten Noord-Oosten van Venlo) zich bevindt. De stichting Geldersch Landschap en Kasteelen heeft om die reden een draak als logo.

zwart-wit familiewapen met een draak op het schild en als helmteken

Ook het Belgische Mons (Bergen) heeft een traditie van draaksteken. Daar in de buurt (te Hornu) was vorig jaar de tentoonstelling De glorie van Sint-Joris; de man, de draak en de dood georganiseerd. Bij die gelegenheid verscheen het gelijknamige boek. (Tevens in de Franse vertaling: L’homme, le dragon et la mort. La gloire de Saint-Georges; red. L. Busine en M. Sellink, 2015).

Dit heeft een geheel ander karakter dan de onlangs verschenen uitgave onder redactie van P. Nissen en S. Verdonck: Draken, beesten van verbeelding  (2016). Dit laatste bevat veel korte hoofdstukken, is zeer gevarieerd en is ruimschoots voorzien van illustraties. Aan de bekende Drakenfontein in Den Bosch wordt helaas geen aandacht besteed, maar wel aan de draak op het belfort in de stad Gent.  

Peter Paul Rubens Sint-Joris in gevecht met de draak, 1606 – 1608
Expositie draken