Grafelijke families

Grafelijke families

Na de definitieve nederlaag van keizer Napoleon bij Waterloo werd Willem I (1772-1843) drie maanden later, en wel op 21 september 1815, als koning van de Verenigde Nederlanden ingehuldigd. Hij had eerder reeds bestuurlijke ervaring opgedaan als regerende prins van Fulda en graaf van Dortmund (1802-1807; Nassau-Oranje-Fulda). Ter gelegenheid van deze heuglijke gebeurtenis en uit erkentelijkheid werden twee leden van het Voorlopig Bewind, die voor de terugkeer van de ‘erfprins’ hadden geijverd, verheven met de titel graaf bij eerstgeboorte, namelijk Gijsbert Karel van Hogendorp en Adam François van der Duijn. De militair Leopold van Limburg Stirum, die het drietal completeerde,