Paltsgraaf, Hofpaltsgraaf, Rijngraaf

Paltsgraaf, Hofpaltsgraaf, Rijngraaf

De laatste markies van Bergen op Zoom was Karel Theodoor paltsgraaf van Sulzbach (1724-1799). In 1777 volgde hij als keurvorst van Beieren op, waardoor hij later vooral als Karel Theodoor van Beieren bekend is geworden. Terwijl het markiezaat van Bergen op Zoom hem al in 1728 was toegevallen, werd hij korte tijd later, in 1733 paltsgraaf. Wat is echter een paltsgraaf? Ook bij de familiegeschiedenis van Nederlandse geslachten als van Beijma thoe Kingma (van Beijma/ van Beyma) en Snouckaert van Schauburg treft men één of meer paltsgraven aan. Maar terwijl Karel Theodoor werkelijk regerend paltsgraaf was, ging het bij de