Primogenituur

Primogenituur

Bij de Nederlandse adel hebben een vader en diens kinderen meestal dezelfde rang (titel / predikaat). Soms is er echter vroeger een titel bij recht van eerstgeboorte – ofwel bij primogenituur – verleend, zoals in België bij voorkeur nog gebeurt. Iemand wordt dan geadeld (= jonkheer, op allen) en tevens verheven, vaak als baron. Deze titel vererft bij overlijden van de begunstigde alleen op de oudste zoon (voorheen jhr.), waarna het op dezelfde wijze weer aan zijn oudste zoon komt. De pdf-versie van het artikel (zoals deze is gepubliceerd), kunt U hier vinden: Primogenituur 2010 Bij onstentenis hiervan gaat de titel