Latijnse namen

Latijnse namen

Mollerus, Stratenus, Leyssius, Quintus Er zijn bij de Nederlandse adel drie geslachten met een familienaam, die in de 17e eeuw werd ‘gelatiniseerd’. Het betreft steeds gecreëerde adel met verheffingen in de periode 1815-1850. Twee daarvan, Mollerus en Stratenus, zijn Baron bij recht van eerstgeboorte. Het andere is Leyssius. Verder is er nog de familie Quintus aan toe te voegen. Alleen gaat het daarbij in feite om een Romeinse voornaam -Quintijn, afgeleid van Quintus (‘de vijfde’)- die vervolgens een geslachtsnaam is geworden. Meerdere leden van de familie Quintus zijn geadeld, maar voor de toekomst heeft vooral de verheffing uit 1838 nog