Het Nederlandse geslacht Van lmhoff is maar een kleine tak aan de stamboom Von lmhof(f). “Ein f ist katholisch und zwei ff lutherisch”; zo werd ons voorge­houden toen ik ruim zestig jaar geleden voor het eerst de vijfjaarlijkse familiereünie in Neurenberg bezocht. Omstreeks 1350 begonnen leden van de familie im Hof in die stad aanzienlijke posities in te nemen en tot de dag van vandaag woont daar een Von lmhoff, die de reünies organiseert. Het initiatief daartoe werd ruim honderd jaar geleden genomen en men treft dan familieleden aan uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zuid- en West-Afrika, Zuid-Amerika, New York en Alaska. De bijeenkomsten beslaan drie dagen; die ein­digen op een zondag. Dan begeeft iedereen zich naar de Rochuskapel.

Deze kapel bevindt zich op een kerkhof dat in de zes­tiende eeuw buiten de stadskern werd aangelegd, nadat men had ingezien dat het in de binnenstad begraven van de slachtoffers der pestepidemieën een extra besmettingsfactor opleverde. De kapel werd gebouwd op initiatief van Konrad lmhoff (1463 -1519) en na diens dood voltooid door zijn broers.

Zij is nog steeds eigendom van de familiestichting. Op 13 juli 2021 zou het 500-jarig jubileum worden gevierd, maar als gevolg van de coronamaatregelen ging deze bijzondere gebeurtenis niet door. De kapel is gewijd aan Sint-Rochus, vooral bekend als een pes­theilige, maar eigenlijk bij ieder besmettelijk virus aan te roepen.

Toen ik enige jaren geleden na de slotbijeenkomst de kapel verliet en mij weer op straat bevond, werd ik aangesproken door een voorbijganger die mij vroeg, wat al die mensen daar op dat kerkhof deden. Ik legde hem uit dat het ging om een reünie van de familie Von lmhof(f), waarop hij reageerde met de woorden: “Ach, lmhoff, das ist ja ein Begriff in Nürnberg”. In mijn woonplaats Overveen is dat gelukkig niet het geval.

Hent van lmhoff

Oorspronkelijke publicatie: Van Imhoff en de Rochuskapel, in: Van Adel, Nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging, 16 (2022-I) 42.

Van lmhoff en de Rochuskapel